kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com
Drukāt

DzĪKS “Bāka-2” biedru kopsapulce 2020.gada 26.oktobrī.

 

Kooperatīva DzĪKS “Bāka-2” biedru uzmanībai

 

Ielūgums

 

2020. gada 26. oktobrī kooperatīva telpās Lielvārdes ielā 103-1 plkst. 18.00 notiks kārtējā kooperatīva sapulce ar sekojošu dienas kārtību:

 

1. Gada pārskata (bilances) apstiprināšana par 2019. gadu, atskaite par darbībām 2019. gadā, valdes locekļu atalgojums par darbu 2019. gadā saskaņā ar 2019. gada budžetu;

 

2. 2019. gada peļņas novirze uz rezervju fondu;

 

3. Valdes lēmuma apstiprināšana par budžetu 2020. gadam un 2021. gadam.

 

 

 

Komentāri pie dienas kārtības:

 

1.Kooperatīva pārvaldīšanas pārskats par darbu 2019. gadā un revidenta atsauksmes par 2019. gada budžeta izpildi tika publicēts kooperatīva mājaslapā: www.baka-2.lv. 2019. gada aprīlī ēkās tika izlikta informācija par gada pārskata izvietošanu mājaslapā un tie, kuri vēlējās saņēma pārskatu papīra formātā. 

 

2.Tiek piedāvāts peļņu par 2019. gadu pilnā apmērā novirzīt uz kooperatīva rezervju fondu.

 

3.Sakarā ar ierobežojošiem pasākumiem, kas saistīti ar COVID-19, valde nevarēja sasaukt sapulci budžeta apstiprināšanai 2020. gadam, tāpēc tika pieņemts lēmums 2020. gadā strādāt saskaņā ar 2019. gada sapulces apstiprinātu budžetu. Tiek piedāvāts arī 2021. gadā strādāt saskaņā ar 2019. gada budžetu.

 

 

 

Šobrīd nav izdevies izīrēt telpu sapulces norisei Covid-19 ierobežojumu dēļ, bet, neskatoties uz to, dienas kārtībā ietvertos jautājums ir nepieciešams izskatīt.

 

Lai sapulces norisi organizētu kooperatīva telpās atbilstoši Covid-19 ierobežojumiem noteikumi ir sekojoši:

 

- Vienlaicīgi kooperatīva telpās drīkst atrasties 10 līdz 15 cilvēki, līdz ar to, visi reģistrētie sapulces dalībnieki tiks sadalīti grupās, un katrai grupai tiks noteikts konkrēts sapulces laiks.

 

-  Likums ļauj dienas kārtībā esošos jautājumus izskatīt attālināti ar rakstveida balsošanu. Lai būtu iespēja balsot, attālināti, rakstveidā ir nepieciešams pieteikties zvanot uz tālruni 67573206 vai elektroniski rakstot uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Pēc pieteikšanās Jūs saņemsiet visu nepieciešamo informāciju rakstveida balsošanai.

 

Sakarā ar pastāvošo COVID-19 inficēšanās risku, apdraudot savu un apkārtējo veselību apmeklējot publiskus pasākumus, lūdzam katru kooperatīva biedru rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt sapulci klātienē un izmantot Likumā noteiktās iespējas balsot attālināti rakstveidā. 

 

 

 

Dzīvokļu kooperatīvās sabiedrības DzĪKS “Bāka-2” valde