kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

DzĪKS “Bāka-2” biedru kopsapulce 2019.gada 23.aprīlī.

UZMANĪBU,  DzĪKS “Bāka-2” BIEDRI!

 

2019.gada 23.aprīlī  plkst.1900 Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma (Nīcgales ielā 26) telpās notiks kārtējā DzĪKS “Bāka-2” biedru kopsapulce ar sekojošu dienas kārtību:

 

1. Valdes atskaite par saimniecisko darbu 2018. gadā un tās apstiprināšana.

2. 2018.gada finanšu pārskata  apstiprināšana un 2018. gada peļņas izmantošana.

3. Jauno kooperatīva STATŪTU apstiprināšana.

4. 2019. gada budžeta apstiprināšana.

5. Valdes locekļu atalgojums par darbu 2018.gadā.

 

Komentāri par sapulces dienas kārtību.

 

Ar jauno Statūtu projektu , kas izstrādāts saskaņā ar jauno Kooperatīvo sabiedrību likumu, (stājās spēkā 2019.gada 01.janvārī) Jūs varat iepazīties kooperatīva mājas lapā http://www.baka-2.lv  sākot no 2019.gada 25.marta.

Ar 2019. gada budžeta projektu  varat iepazīties kooperatīva mājas lapā sākot no 2019.gada 25.marta.

 

Atskaite par kooperatīva valdes darbu 2018 .gadā un zvērināta revidenta slēdziens par 2018.gada finanšu pārskatu būs pieejami kooperatīva mājas lapā no 2019.gada 16.aprīļa.

 

Ar visiem dokumentiem Jūs varat iepazīties arī kooperatīva telpās Lielvārdes ielā 103-1 pieņemšanas laikā,  ievērojot iepriekš minētos datumus.

 

Tā kā sākot no 2019. gada 01. janvāra spēkā ir jaunais “Kooperatīvo sabiedrību likums”, ir jāņem vērā sekojošais:

 

1. Sapulce notiks neatkarīgi no dalībnieku skaita;

2. Kooperatīva biedri ne ātrāk kā desmit dienas pirms sapulces var rakstiski nobalsot par sapulces dienas kārtības jautājumiem, aizpildot noteiktas formas veidlapu kooperatīvā;

3.Iepriekš izsniegtās pilnvaras dalībai kooperatīva biedru kopsapulcēs nav derīgas.

 

DzĪKS “Bāka-2” valde.